Indicator

อังกฤษ

ดัชนีเศรษฐกิจของอังกฤษลดต่ำเป็นประวัติการณ์จากพิษโควิด-19

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจากผลสำรวจทางธุรกิจว่า เศรษฐกิจ ของสหราชอาณาจัก …

ดัชนีเศรษฐกิจของอังกฤษลดต่ำเป็นประวัติการณ์จากพิษโควิด-19 Read More »

Scroll to Top