สหรัฐ

สหรัฐ ระบุชัดเวียดนามจงใจลดค่าเงินดองเพื่อหวังผลทางการค้า

กระทรวงการคลัง สหรัฐ ระบุในวันนี้ว่า เวียดนามจงใจลดค่าเงินดองให้อ่อนค่าเกินจริงใ …

สหรัฐ ระบุชัดเวียดนามจงใจลดค่าเงินดองเพื่อหวังผลทางการค้า Read More »