ทำความรู้จักและใช้งาน MACD

MACD

Moving Average Convergence/Divergence หรือ MACD

MACD เป็นเครื่องมือประเภท Lagging indicator คือวิ่งตามราคา ต่างจากกลุ่ม Leading indicator ที่จะวิ่งนำราคา

MACD คิดมาจากส่วนต่างของเส้น EMA 3 เส้น คือ 12, 26 และ 9 แท่ง โดยจะแสดงผลเป็น Histogram และ Signal line

การใช้งานและตีความ MACD
โดยทั่วไปเราจะสามารถตีความ MACD ได้ใน 3 มิติ คือ

1.การตีความแนวโน้ม
เมื่อ Histogram>0 จะมองว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น
เมื่อ Histogram<0 จะมองว่าแนวโน้มเป็นขาลง

2.การใช้เป็นสัญญาณซื้อขาย
ให้เพิ่มเส้น EMA 3 ไปบน MACD เส้น EMA 3 จะไต่อยู่บน Histogram ใช้เป็นสัญญาณเข้าเทรดเมื่อตัดกันกับเส้น Signal line

3.การตีความในส่วนของ Divergence
ตีความโดยการเปรียบเทียบความสูงของ MACD Histogram แต่ละลูก

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.tradingview.com/wiki/MACD_(Moving_Average_Convergence/Divergence)

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับ IC Markets

Scroll to Top