ทำความรู้จักและใช้งาน Fibonacci Expansion

Fibonacci Expansion

บทความนี้เรามาดูเรื่องของการใช้ Fibonacci Expansion ซึ่งเป็นการใช้อัตราส่วนที่มีนัยยะสำคัญในการหาเป้าหมายการทำกำไร โดยเทียบจากชุดคลื่นที่ผ่านมา

เนื่องจากว่าการขึ้นลงของราคามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันหมด จึงสามารถใช้การเคลื่อนที่ในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาเป้าหมายในอนาคตได้

วิธีการวัด “ให้ตีจากซ้ายไปขวาเท่านั้น” โดยมันจะมีทั้งหมด 3 จุดด้วยกัน คือ

ในแนวโน้มขาขึ้น
ลากจาก Low แรก ขึ้นไปหา High ทางขวามือ จากนั้นลากต่อมาที่ Low ถัดมาทางขวามือ จะเป็นการวัดเพื่อหาเป้าหมายการทำกำไรในแนวโน้มขาขึ้น

ในแนวโน้มขาลง
ลากจาก High แรก ลงไปหา Low ทางขวามือ จากนั้นลากต่อมาที่ High ถัดมาทางขวามือ จะเป็นการวัดเพื่อหาเป้าหมายการทำกำไรในแนวโน้มขาลง

อัตราส่วน Fibonacci Expansion ที่มีความสำคัญคือ 100% 127.2% 161.8% 200% 261.8% และ 423.6%


ตัวอย่าง

การวัดในแนวโน้มขาขึ้น

การวัดในแนวโน้มขาลง

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/objects/fibo/fibo_expansion

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับ IC Markets

Scroll to Top