รู้จักและใช้งาน ADX Average Directional Movement Index

ADX

เวลาที่เราไม่แน่ใจว่าเกิดแนวโน้มขึ้นหรือไม่ สามารถใช้ตัว ADX เข้ามาช่วยในการวัดความแข็งแรงของแนวโน้ม
Average Directional Movement Index ประกอบไปด้วย ส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

1.เส้น ADX
เป็นเส้น 1 เส้น ที่แกว่งไปมาตั้งแต่ 0-100 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง แต่เป็นตัวบอกค่าความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ทั้งขาขึ้นและขาลง)

2.เส้น Directional Movement Index
มี 2 เส้น เรียกสั้นๆว่า Di+ และ Di- 2 เส้นนี้เป็นตัวที่บอกทิศทาง 
โดย Di+ เป็นตัวแทนของแรงซื้อ และ Di- เป็นตัวแทนของแรงขาย

ดังนั้นเมื่อ 
Di+ อยู่เหนือ Di- แสดงว่าแรงซื้อเหนือกว่าแรงขาย 
และถ้า Di- อยู่เหนือ Di+ แสดงว่าแรงขายเหนือกว่าแรงซื้อ
จากนั้นใช้ ADX. มาวัดกำลังแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้น

การใช้งานมีอยู่ 2 แบบ

1.ช่วงยังไม่มีแนวโน้ม
เมื่อมีกลุ่มแท่งเทียนจำนวนหนึ่งวิ่งอยู่ในกรอบ และตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าโซน 25 ลงมา(ภาพด้านล่าง) นั่นจะแสดงถึงช่วงที่ราคาพักตัว คือไม่มีทิศทางที่ขัดเจน จะทำให้การเทรดบนแนวรับ – แนวต้าน(กรอบไซด์เวย์) หรือใช้ตัวชี้วัดประเภท Oscillator มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วิธีเทรดตามแนวโน้ม

2.ช่วงที่เริ่มเกิดแนวโน้ม
ถ้าตัวชึ้นวัดมีค่ามากกว่า 25 ขึ้นไป(ภาพด้านล่าง) โดยที่ราคามีการทะลุออกจากกรอบแนวรับ – แนวต้าน เราจะเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เป็นประเภทเทรดตามแนวโน้ม เพราะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งเป็นแนวโน้ม

ดั้งนั้น เครื่องมือ Average Directional Movement Index เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความแข็งแรงของแนวโน้มที่กำลังเกิดในปัจจุบัน 

นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขายได้ ดังนี้
ถ้า Di+ ตัดขึ้นเหนือ Di- จะเป็นสัญญาณเข้า Buy
ถ้า Di- ตัดขึ้นเหนือ Di+ จะเป็นสัญญาณเข้า Sell

ข้อมูลอ้างอิงจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

สมัครเปิดบัญชีเทรดกับ IC Markets

Scroll to Top