ทำความรู้จักกับ Bar Chart(กราฟแบบแท่ง)

กราฟแบบแท่ง

Bar Chart(กราฟแบบแท่ง) คืออะไร?

Bar Chart เป็นหนึ่งในรูปแบบการแสดงผลของราคา โดยแต่ละแท่งจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงของเวลาที่กำหนด ยกตัวอย่าง Bar Chart ใน Timeframe Daily ก็จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาแท่งละ 1 วัน เป็นต้น โดยแต่ละแท่งจะแสดงราคา 4 ส่วน ประกอบด้วย ราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ ราคาปิด (OHLC)

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ Bar Chart ในการติดตามการเคลื่อนที่อันหมายถึงแนวโน้มไปจนถึงสัญญาณกลับตัวของราคาสินทรัพย์ใดๆ เช่นเดียวกับการใช้กราฟแท่งเทียน(Candlestick Chart) หรือกราฟเส้น(Line Chart)

ข้อจดจำของ Bar Chart

  • Bar Chart แสดงผล ราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ของช่วงเวลาที่เราเลือก
  • เส้นแนวตั้งของตัว Bar Chart แสดงราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลานั้น
  • แส้นแนวนอนของ Bar Chart แสดงราคาเปิดและราคาปิดของช่วงเวลานั้น

การตีความ Bar Chart

เนื่องจากแผนภูมิแท่งแสดงราคาเปิด ราคาสูง ราคาต่ำ และราคาปิด ในแต่ละช่วงเวลา มันจึงให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายแก่ผู้เทรด

หากแท่งแนวตั้งมีความยาวมากแสดงว่ามีความแตกต่างของราคาระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดนั่นหมายถึงความผันผวนที่มากขึ้นในช่วงเวลานั้น กลับกันเมื่อแถบแนวตั้งมีขนาดเล็กย่อมจะหมายความว่ามีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงเวลานั้น

หากมีระยะห่างระหว่างแท่งแนวนอน(การเปิดและปิด)มากหมายความว่าราคาขยับได้อย่างมีนัยสำคัญ หากการปิดอยู่เหนือการเปิดแสดงว่าผู้ซื้อมีความเคลื่อนไหวอย่างมากในช่วงเวลาซึ่งอาจบ่งบอกว่าจะมีการซื้อมากขึ้นในอนาคตที่กำลังจะมาถึง หากราคาปิดใกล้เคียงกับราคาที่เปิดมากแสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นในการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานั้น

สรุปโดยรวมเมื่อเทียบ กราฟแบบแท่ง กับ กราฟแท่งเทียน

จริงๆก็คือมันแสดงข้อมูลของราคาชุดเดียวกัน อยู่ที่ความถนัดของเทรดเดอร์แต่ละคนในการที่จะหยิบไปใช้งาน

สมัครเปิดบัญชีเทรด https://www.fxpredator.com/open-trading-account/

ติดตาม Youtube Channel ของเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCqVlNVLvnFgXftepzfLUI2g

Scroll to Top